Android

RecycleView’ı Uygulamak için Adım Adım Kılavuzlar

Android bu RecycleView bağdaştırıcı mimarisi sınıf diyagramı. Bunu çiziyorum çünkü genel resmi anlamama yardımcı oluyor.

1. Uygulayın ve oluşturun ViewModel RecycleView’ı tutmak için ItemData

Bu sadece bir geri dönüşüm görünümü örneğidir ItemData. Basitlik için, yalnızca bir veriyi tutar, o da id.

data class ItemData (val id : Int)

mockItems() sahte veri oluşturmak için kullanılır. Pratikte, veriler ya uzak ya da yerel veri kaynağı aracılığıyla depodan geliyor olabilir.

class MainViewModel : ViewModel() {
  private val _items = MutableLiveData<List<ItemData>>()
  val items: LiveData<List<ItemData>>
    get() = _items

  init {
    mockItems()
  }

  private fun mockItems() {
    val itemDataList = mutableListOf<ItemData>()

    for(count in 1..100) {
      val data = ItemData(id = count)
      itemDataList.add(data)
    }
    _items.postValue(itemDataList)
  }
}

İçinde MainFragmentoluştur ViewModel. Bir önceki mesajıma bakın – ViewModel Oluşturmanın Önerilen Yolları

private val viewModel: MainViewModel by viewModels()

2. RecycleView’ı uygulayın item.xml Yerleşim

item.xml içindeki tek bir unsuru temsil eder. RecycleView.

Düzeni güncellemeden önce, bağlanma verileri uygulamanızda build.gradle.

buildFeatures { 
  dataBinding true 
}

içine veri değişkeni ekleyin item.xmlEkle TextView ve atamak itemData.Id için android:text bağlanmak.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<layout 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"> 

  <data> 
    <variable 
      name="itemData" 
      type="com.example.android.recycleviewdemo.ui.main.ItemData" /> 
  </data> 

  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout 
     android:layout_width="match_parent" 
     android:layout_height="wrap_content"> 

    <TextView android:id="@+id/itemId" 
       android:layout_width="wrap_content" 
       android:layout_height="wrap_content" 
       android:text="@{Integer.toString(itemData.id)}" 
       android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Large" 
       android:textSize="34sp" 
       android:textStyle="bold" 
       app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent" 
       app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" 
       app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" 
       app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" 
       tools:text="1" /> 
  </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout> 
</layout>

3. Ekle RecycleView içine MainFragment Yerleşim

Ekle viewModel veri değişkeni, ekle RecycleView (kullanır LinearLayoutManager).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<layout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

  <data>
    <variable
      name="viewModel"
      type="com.example.android.recycleviewdemo.ui.main.MainViewModel" />
  </data>

  <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".ui.main.MainFragment">

    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
      android:id="@+id/recycler_view"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      app:layoutManager="androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager"
      tools:listitem="@layout/item"/>

    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
</layout>

4. UygulayınItemViewHolder uzanan RecycleView.ViewHolder

Uygula bindData() fonksiyon bağlamak itemData içine item düzen görünümü.

class ItemViewHolder(
  private val binding: ItemBinding
) : RecyclerView.ViewHolder(binding.root) {

  private lateinit var _itemData: ItemData

  fun bindData(itemData: ItemData) {
    _itemData = itemData
    binding.itemData = _itemData
    binding.executePendingBindings()
  }
}

5. Uygulayın ItemDiffCallback tek nesne

Bu, oluşturmak için bir sonraki adımda gereklidir. RecycleViewAdapter

object ItemDiffCallback : DiffUtil.ItemCallback<ItemData>() {
  override fun areItemsTheSame(oldItem: ItemData, newItem: ItemData): Boolean {
    return oldItem.id == newItem.id
  }

  override fun areContentsTheSame(oldItem: ItemData, newItem: ItemData): Boolean {
    return (oldItem == newItem)
  }
}

6. Uygulayın RecycleViewAdapter uzanan ListAdapter

Kapsamlar ListAdapter<ItemData, ItemViewHolder> ve içinden geçen ItemDiffCallbackuygulamak onCreateViewHolder() ve onBindViewHolder() fonksiyonlar.

class RecycleViewAdapter()
  : ListAdapter<ItemData, ItemViewHolder> (ItemDiffCallback) {

  override fun onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int): ItemViewHolder {

    val itemBinding = ItemBinding.inflate(
      LayoutInflater.from(parent.context),
      parent, false)

    return ItemViewHolder(itemBinding)
  }

  override fun onBindViewHolder(holder: ItemViewHolder, position: Int) {
    holder.bindData(getItem(position))
  }
}

7. Oluştur RecycleViewAdapter ve onu atayın RecycleView içinde onCreateView() parça

Ayrıca şunları da gözlemlemeniz gerekir: viewModel.item canlı veri ve çağrı ListAdapter.submitList()

override fun onCreateView(
  inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
  savedInstanceState: Bundle?
): View {

  val binding = MainFragmentBinding.inflate(inflater)

  val adapter = RecycleViewAdapter()
  binding.recyclerView.adapter = adapter

  viewModel.items.observe(viewLifecycleOwner, { items ->
    adapter.submitList(items)
  })

  return binding.root
}

Bu kadar! Tamamdır!

Android_RecycleView_Adapter_Class_Diagram_01.gif

Referanslar

Ayrıca bakınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu