PHP

PHP MySQL Sayfada Kullanarak Veri Seçin

PHP MySQL Sayfada Kullanarak Veri Seç – Aşağıdaki örnek, MyGuests tablosundan id, ad ve soyad sütunlarını seçer ve sayfada görüntüler:

MySQL Veritabanından Veri Seçin

SELECT ifadesi, bir veya daha fazla tablodan veri seçmek için kullanılır:

SELECT column_name(s) FROM table_name

or we can use the * character to select ALL columns from a table
SELECT * FROM table_name

Örnek (MySQLi Nesneye yönelik)

<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
}$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";
$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {
// output data of each row
  while($row = $result->fetch_assoc()) {
echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "<br>";
}
} else {
echo "0 results";
}
$conn->close();
?>

php-code-to-retrieve-data-from-mysql-database-and-display-in-html-table

Yukarıdaki örnekten açıklanacak kod satırları:

Öncelikle MyGuests tablosundan id, ad ve soyad sütunlarını seçen bir SQL sorgusu kurduk. Sonraki kod satırı sorguyu çalıştırır ve elde edilen verileri $result adlı bir değişkene koyar.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu