PHP

Laravel’de Word’ü PDF’ye Dönüştürme

Bu yazıda, Laravel’de Word’ü PDF’ye dönüştürmenin yolunu öğreneceğiz. Bazen bu özelliği web uygulamalarında uygulamak isteriz. Bunun içinde bir word dosyası yükleyecek ve biz o word dosyasını Laravel kütüphanesini kullanarak bir PDF’ye çevireceğiz.

Word’den PDF’ye dönüştürme için iki kitaplık kullanacağız. birincil olan PHPKelime ve diğeri LARAVEL-DOMPDF.

PHPKelime saf PHP ile yazılmış bir kitaplık olup, farklı belge dosya biçimlerine yazı yazmak ve göz atmak için bir sınıflar koleksiyonu sağlar. PHPWord’ün mevcut sürümü, Microsoft Office Açık XML (OOXML veya OpenXML), Office Uygulamaları için OASIS Açık Belge Formatı (OpenDocument veya ODF) ve Zengin Metin Formatı (RTF), HTML ve PDF’yi destekler.

DOMPDF Laravel için bir sarmalayıcıdır ve Laravel uygulamalarında kendiliğinden PDF dönüştürme için güçlü performans sunar.

Adım 1: Laravel Projesi oluşturun.
composer create-project laravel/laravel doc-to-pdf --prefer-dist
Adım 2: Aşağıdaki kütüphaneyi tek tek kurun.
composer require barryvdh/laravel-dompdf
composer require phpoffice/phpword
Adım 3: Servis Sağlayıcıyı config/app.php dosyasına kaydedin.

Servis sağlayıcıyı kaydetmek için, config/app.php dosya. Ve aşağıdaki satırı ‘sağlayıcılar‘ sonunda dizi ve ayrıca ekleyin takma adlar sonunda dizi.

'providers' => [
 .....
 BarryvdhDomPDFServiceProvider::class,
]

'aliases' => [
 .....
 'PDF' => BarryvdhDomPDFFacade::class,
]

Adım 3: web.php’de Route oluşturun.

Açık yollar/web.php dosya ve aşağıdaki rotayı oluşturun.

use AppHttpControllersConvertController;

Route::get('/doc-to-pdf', [ConvertController::class, 'convertDocToPDF']);
Adım 4: Denetleyici Oluşturun.
php artisan make:controller ConvertController

Denetleyiciyi oluşturduktan sonra açın ve kod satırının altında.

<?php

namespace AppHttpControllers;
use IlluminateHttpRequest;
use PDF;

class ConvertController extends Controller
{
  public function convertDocToPDF(){
     $domPdfPath = base_path('vendor/dompdf/dompdf');
     PhpOfficePhpWordSettings::setPdfRendererPath($domPdfPath);
     PhpOfficePhpWordSettings::setPdfRendererName('DomPDF'); 
     $Content = PhpOfficePhpWordIOFactory::load(public_path('sample.docx')); 
     $PDFWriter = PhpOfficePhpWordIOFactory::createWriter($Content,'PDF');
     $PDFWriter->save(public_path('doc-pdf.pdf')); 
     echo 'File has been successfully converted';
  }
}

Şimdi, koy örnek.docx ortak klasörünüze dosyalayın.

Adım 5: Aşağıdaki bağlantıyı görünüm dosyasına ekleyin.
 <a href="https://phpforever.com/laravelexample/how-to-convert-word-to-pdf-in-laravel/{{ url("convert-word-to-pdf') }}">Convert Word To PDF</a>

Laravel’de Etkinlik Takvimi Örneği. Typeahead JS Kullanarak Laravel Otomatik Tamamlama Araması.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu