javascript’teki veri türleri

javascript'teki veri türleri

Programlama dillerinin hepsinde yerleşik veri türleri vardır, ancak bunlar sıklıkla bir dilden diğerine farklılık gösterir. Bu gönderi, JavaScript’te bulunan yerleşik veri yapılarını ve sahip oldukları özellikleri listelemeye çalışır.

Bu yazıda, örnekler yardımıyla JavaScript’te bulunan çeşitli veri türleri hakkında bilgi edineceksiniz.

JavaScript, farklı değer türlerini tutmak için farklı veri türleri sağlar. JavaScript’te iki tür veri türü vardır.

 1. İlkel veri türü.
 2. İlkel olmayan (referans) veri türü.
 1. İlkel veri türü.
  • JavaScript dili 6 ilkel veri türü sağlar:
   • Tanımsız
   • Hükümsüz
   • Sayı
   • Sicim
   • Boole
   • sembol
Tanımsız:

Değer atanmamış bir değişken tanımsız değerine sahiptir.

var language; //variable declared but not defined.
console.log(language); // Output: undefined
Hükümsüz:

ile bir değişken tanımlanmıştır. hükümsüz değer. Sanki tanımsız gibi. Hiçbir şey değil.

Bir değişkene, o değişkenin şu anda herhangi bir değeri olmadığını, ancak daha sonra sahip olacağını belirtmek için null atayabilirsiniz. Null, bir değerin yokluğu anlamına gelir.

var language = null; //It holds null value
var lang; // It holds undefined value

console.log(language == lang); // it return true, value is same of language and lang but data type different
console.log(language === lang); // it is return false, value is same of language and lang but data type different
Sayı:

Yalnızca bir sayı türü vardır. Tamsayılar için belirli bir tür yoktur. Sayı, JavaScript’te pozitif veya negatif tamsayı, kayan nokta, ikili, sekizlik, onaltılık ve üstel değerler için kullanılan ilkel bir veri türüdür.

Sicim:

JavaScript’te bir dize, bir karakter dizisidir. Metin içeriğidir. Tek veya çift tırnak yardımı ile oluşturulabilir.

var str1 = "Hello, World!";
var str2 = 'Hi, Welcome to JavaScript Tutorial';
Boole:

Mantıksal bir varlıktır. Bir değişken iki değere sahip olabilir true veya false.

var isActive = true;
var isDisabled = false;
Sembol:

ECMAScript6’da yeni. Sembol, benzersiz ve değişmez bir tanımlayıcıdır.

var x = Symbol();
var y = Symbol(10);
var z = Symbol('Hello');

2. İlkel olmayan (referans) veri türü.

İlkel olmayan veri türleri denir referans türleri çünkü nesnelere atıfta bulunurlar. ‘Nesne’, JavaScript’te ilkel olmayan bir veri türüdür. JavaScript’teki Diziler ve İşlevler, ‘nesne’ veri türüne aittir.

Nesne:

JavaScript’teki bir nesne, adresinde anahtar/değer çiftleri içerir. Obj1’e atıfta bulunduğumuzda, doğrudan {a:5, b:6} değeri yerine bellekteki {a:5,b:6} değerini içeren adresten bahsediyoruz.

var obj1 = { a: 5, b: 6 };

obj1’in değerini değiştirebilir veya değiştirebiliriz.

obj1[a] =7;
console.log(obj1) // will return the value {a: 7, b: 6}
Dizi:

Bir dizi yardımıyla birden fazla elemanı tek bir isim altında saklayabiliriz.

// Call it with no arguments
var a = new Array();

// Call it with single numeric argument
var b = new Array(10);

// Explicitly specify two or
// more array elements
var d = new Array(1, 2, 3, "Hello");

JavaScript’te İki Tarih Arasındaki Tüm Tarihi Bulun. JavaScript’te Diziden Öğeleri Kaldırmanın Farklı Yolları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.