Java’da Normal İfadelerle Çalışmak

Java Developer Tutorials

Normal ifade (RegEx), bir karakter, sabit bir dize veya arama modelini tanımlayan özel karakterlerden oluşan karmaşık bir ifade olabilen bir dize arama modelidir. Geliştiriciler, metin verilerini aramak, düzenlemek ve işlemek için Java’daki normal ifadelerden yararlanabilir.

Java ile, aşağıdakileri kullanarak normal ifadelerle çalışabilirsiniz. Java.util.regex paket. Bu paket, normal ifadeleri işlemek için birçok sınıf ve yöntem sağlar. Bu Java programlama öğreticisi, Java’da normal ifadelerle nasıl çalışılacağını inceleyecektir.

Java’da programlama hakkında daha fazla rehberli kurs arıyorsanız, TechRepublic Academy’nin Java Programlama Eğitim Kampını Tamamlayın.

Okumak: Geliştiriciler için En İyi Proje Yönetim Araçları

Java’da Normal İfadeler nelerdir?

Java’daki normal ifadeler, bir arama kalıbı oluşturan ve verilerinizdeki kalıpları tanımlamak için kullanılan bir karakter dizisi kullanılarak tanımlanır. Örneğin, bir belgede belirli bir kelimenin tüm tekrarlarını bulmak için normal bir ifade kullanabilirsiniz. Bir dizenin geçerli bir e-posta adresi veya geçerli bir SSN vb. olup olmadığını kontrol etmek için normal ifadelerden yararlanabilirsiniz.

Normal ifadeler, metni tanımlayan kalıplardır. Bir kalıba dayalı olarak metin aramak ve metni değiştirmek, girişi doğrulamak ve metindeki kalıpları bulmak için kullanılabilirler. Normal bir ifade bir dize olarak temsil edilir ve başlangıçta Pattern sınıfının bir örneğine derlenmelidir. Bu model daha sonra bir yapı oluşturmak için kullanılabilir. eşleştirici maçları gerçekleştirmek için örnek.

Normal İfadeler Ne İçin Kullanılır?

Normal ifadeler, dosyalardan verileri ayrıştırmak veya bir metindeki istenmeyen karakterleri filtrelemek için C# ve Python ve Java gibi birçok farklı programlama dilinde kullanılır.

Normal ifadeler, arama motorları da dahil olmak üzere çeşitli uygulamalarda bir kalıba dayalı olarak veri aramak için kullanılabilir. Java’da, düzenli ifadeler aşağıdakiler tarafından desteklenir: java.util.regex paket.

Normal ifadeler şunlar için kullanılabilir:

 • Bir metin gövdesinde belirli bir desen arama
 • Belirli bir kalıbın tüm oluşumlarını başka bir dizeyle değiştirme
 • Bir metin gövdesinden bilgi çıkarma
 • Doğrulama girişi

Bir Normal İfadenin Anatomisi

Normal ifade, bir arama düzenini tanımlayan bir karakter dizisidir. Genellikle bu arama modeli, diğer dizilerdeki belirli alt dizileri bulmak veya bu alt dizileri diğer karakter dizileriyle değiştirmek için kullanılır. Java’da, düzenli ifadeler aşağıdakiler tarafından desteklenir: java.util.regex paket.

Java’da bir normal ifadenin üç farklı bölümü vardır:

 • desen: Bu, eşleştirmek istediğiniz arama düzenidir. Basit bir String değişmezi olabilir veya joker karakterleri veya alternatif dizileri temsil etmek için özel karakterler kullanarak daha karmaşık olabilir.
 • bayraklar: Bunlar, normal ifadenin yorumlanma şeklini değiştiren isteğe bağlı ayarlardır. Örneğin, “i” bayrağı, aramayı büyük/küçük harfe duyarlı yapmaz, böylece hem “Java” hem de “java” ile eşleşir.
 • eşleştirici: Bu, desen ve bayrakları kullanarak bir Dize üzerinde arama işlemini gerçekten gerçekleştiren nesnedir.

Okumak: Geliştiriciler için En İyi Üretkenlik Araçları

Java.util.regex Paketi Nedir?

bu java.util.regex paketi Java’da normal ifadeler için destek sağlar. Bu kitaplık, dizelerdeki eşleşmeleri bulmayı, eşleşen metni değiştirmeyi ve bir desene göre dizeleri daha küçük parçalara ayırmayı kolaylaştırır.

Bu kitaplığı Java programlarınızla kullanmak için programcıların ad alanını içe aktarmaları gerekir:

import java.util.regex.*;

bu java.util.regex paket şunları içerir: MaçSonucu arayüzü ve eşleştirici, Modelve PatternSyntaxException sınıflar. Bu paketteki ana sınıflar şunlardır:

 • Model: Bir kalıp, normal bir ifadenin değişmez (yani değiştirilemez) bir temsilidir. Matcher nesneleri oluşturmak için bir Pattern nesnesi kullanılır.
 • eşleştirici: Eşleştirici sınıfı, eşleştirme işlemlerini gerçekleştirebilen, bir kalıbı yorumlayabilen ve ardından bir giriş dizesiyle eşleştirme gerçekleştirebilen yöntemler içerir.

Java’da Normal İfadeleri Kullanmanın Faydaları Nelerdir?

Belirli bir desene göre veri aramak için normal ifadelerden yararlanabilirsiniz. Metni bulmak ve değiştirmek, verileri doğrulamak ve daha fazlası için normal ifadelerden yararlanabilirsiniz. Ayrıca kodunuzu net, okunabilir ve yönetimi ve bakımı daha kolay hale getirebilirler.

Normal İfadelerin Kullanım Durumları

Kullanıcı girişini doğrulamak için normal ifadeler kullanılabilir. Örneğin, bir kullanıcıdan e-posta adresini girmesini istiyorsanız, geçerli bir adres girdiklerinden emin olmak için normal bir ifade kullanabilirsiniz. Bu, yanlış veri girişinden kaynaklanan sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.

Normal ifadeler için başka bir yaygın kullanım, verileri çıkarmaktır. Örneğin, bir yazar hakkında adı, adresi ve telefon numarası gibi bilgileri içeren bir dizeniz olduğunu varsayalım. Bu bilgiyi çıkarmak ve ayrı değişkenlerde saklamak için normal ifadeler kullanabilirsiniz. Bu, büyük miktarda veriyle çalışırken veya verilerin biçimi önceden bilinmediğinde yardımcı olabilir.

Okumak: Java’da Çoklu Okumaya Giriş

Java’da Normal İfadeler Nasıl Programlanır

Java’da şunları kullanabilirsiniz: Model ve eşleştirici düzenli ifadelerle çalışmak için sınıflar. Aşağıdaki Java kodu örneği, Java’da bir kalıp aramak için normal ifadeyi nasıl kullanabileceğinizi gösterir:

import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
 public class Main 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  Pattern pattern = Pattern.compile("India|USA|UK");
  Matcher matcher = pattern.matcher("I've been to USA once.");
   while (matcher.find()) {
      System.out.println("The start index is: " + matcher.start());
      System.out.println("nThe end index: " + matcher.end() + " ");
    }
  }
}

Yararlı bulabileceğiniz bazı yaygın düzenli ifade örnekleri şunlardır:

import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
 public class Main 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  String regex = "Samsung";
  Pattern p = Pattern.compile(regex);
  Matcher m = p.matcher("Sansui");
  boolean b = m.matches();
  System.out.println(b);
 }
}

Yukarıdaki kod parçasını çalıştırdığınızda, kelime yanlış konsolda görüntülenecektir. Normal ifadeleri kullanarak da büyük/küçük harfe duyarlı olmayan aramalar yapabilirsiniz. Aşağıdaki kod listesi, bunun nasıl başarılabileceğini gösterir:

import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
 public class Main 
{
 public static void main(String[] args) 
 {
  String regex = "SONY";
  Pattern p = Pattern.compile(regex, Pattern.CASE_INSENSITIVE);
  Matcher m = p.matcher("sony");
  boolean b = m.matches(); // false
  System.out.println(b);
 }
}

Yukarıdaki kod parçasını çalıştırdığınızda, kelime doğru konsolda görüntülenecektir.

Java’da RegEx Üzerine Son Düşünceler

Normal ifadeler çok yönlüdür ve birçok farklı amaç için kullanılabilir. Metni aramak ve değiştirmek ve girişi doğrulamak için güçlü bir araçtır. Java’da dizelerle çalışırken çok yararlı olabilirler. Kalıpları eşleştirmenize, alt dizeleri değiştirmenize ve dizeleri ayırmanıza yardımcı olabilirler.

Devamını oku Java programlama eğitimleri ve yazılım geliştirme kılavuzları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.