Java Reflection API’sine Giriş

Java Developer Tutorials

Java Reflection API, Java ile yazılmış bir programın çalışma zamanı davranışını incelemek ve değiştirmek için kullanılabilir. Bu Java programlama eğitiminde, Java Reflection API’sini, özelliklerini ve faydalarını, nasıl kullanılabileceğini, sakıncalarını vb. inceleyeceğiz.

Okumak: Uzaktaki Geliştiriciler için En İyi Araçlar

Java Yansıma API’si nedir?

Java Reflection API, nesneleri çalışma zamanında incelemek ve işlemek için kullanılabilir. Bununla geliştiriciler, alanlara ve yöntemlere (hatta özel olanlara) erişebilir ve aşağıdakiler gibi diğer nesne özelliklerini inceleyebilir: sınıf adı, hash koduve tip işlem esnasında.

Programcılar, alanların değerlerini görüntülemek ve değiştirmek, yöntemleri çağırmak ve yeni nesneler oluşturmak için Java Reflection API’sinden yararlanabilir. Reflection API, temel Java API’sinin bir parçası değildir, ancak standartta yer almaktadır. java.lang.reflect paket.

Java Reflection API’sini neden kullanmalısınız?

Java Reflection API, programcıların çalışma zamanında sınıfların, nesnelerin ve arayüzlerin yapısını ve davranışını incelemesini ve değiştirmesini sağlar. Çalışma zamanında yeni sınıflar oluşturmak, özel alanlar veya yöntemler gibi sınıf niteliklerini bir API aracılığıyla görünür olmalarına gerek kalmadan elde etmek için kullanabilirsiniz.

Ayrıca, bir makinenin başka bir makine adına hareket ettiği (uzaktan yordam çağrıları gibi) dağıtılmış bilgi işlem ortamlarında yararlı olan dinamik proxy’leri uygulamak, uygulamanızın hangi platformda çalıştığını (işletim sistemi adı/sürüm gibi) keşfetmek için de kullanabilirsiniz. bellekteki tüm yüklenen sınıfları bulun veya doğrudan .class dosyalarından üyeleri hakkında bilgi alın.

Java Reflection API’sinin Özellikleri ve Faydaları

Java Reflection API, çalışma zamanında bir sınıfın yapısını ve yöntemlerini incelemek için bir yol sağlar. Bu API’den şu amaçlarla yararlanabilirsiniz:

 • Bir sınıfın alanlarını, yöntemlerini ve yapıcılarını inceleyin
 • Bir sınıfın yöntemlerini çağırma
 • Adları, imzaları ve değiştiricileri dahil olmak üzere bir sınıfın üyelerini (alanları, yöntemleri ve kurucuları) inceleyin

Java yansıma API’sinin faydaları şunlardır:

 • Test etme ve hata ayıklama gibi şeyler için çok yararlı olabilecek çalışma zamanında kodunuzu dinamik olarak değiştirmek için kullanabilirsiniz.
 • Kodunuzun nasıl çalıştığını anlamanıza yardımcı olabilecek sınıflarınızı ve nesnelerinizi incelemeyi kolaylaştırır.
 • Özel bağdaştırıcılar veya dekoratörler oluşturmak gibi şeyler için yararlı olabilecek, sınıflarınızın ve nesnelerinizin alanlarına, yöntemlerine ve açıklamalarına erişmenin ve bunları değiştirmenin bir yolunu sağlar.
 • Çoğu Java çerçevesi ve geliştirme aracıyla kullanabilirsiniz.

Okumak: Java Yansımasını Etkili Bir Şekilde Kullanma

Java Reflection API’sini Kullanmanın Dezavantajları Nelerdir?

Java Reflection API, çalışma zamanında sınıflar hakkındaki bilgilere erişmek için güçlü bir araçtır. Çok yararlı olabilse de, yansıma API’sini kullanmanın birkaç dezavantajı vardır:

 • Sınıflardan bilgi almanın diğer yöntemlerine kıyasla yavaştır. Yansıma kullanan bazı JDK işlevleri, özellikle çok sayıda yansıtıcı arama yapmaları veya bellek ayırma gerçekleştirmeleri gerekiyorsa, eşdeğer yerel kodun çalışabileceğinden daha yavaş çalışabilir.
 • Yansıma API’si iş parçacığı için güvenli değildir; bu, aynı sınıf yükleyiciyi aynı anda kullanmaya çalışan birden fazla iş parçacığının olmamasına dikkat etmeniz gerektiği anlamına gelir (bu, yükleme sınıflarını içerir).
 • Yansıma API’sinin kullanımı kolay değildir; yani nasıl çalıştığını öğrenmek ve onu kullanırken en iyi uygulamalara aşina olmak için ciddi bir çaba sarf edilecek. Bu yalnızca geliştirme süresini daha pahalı hale getirmekle kalmaz, aynı zamanda bir şeyler ters gittiğinde hata ayıklamayı da zorlaştırır.

Java.lang Paketi

Java’da yansıma ile çalışmanıza yardımcı olabilecek Java.lang’daki Java sınıflarının listesi:

 • Alan: Bir sınıf hakkında bildirimsel bilgileri almak için bu sınıftan yararlanabilirsiniz. Bu tür bilgiler, erişim değiştiricisini, veri türünü, adını ve değişkenlerin değerini içerebilir.
 • Yöntem: Bir yöntem hakkında erişim değiştiricisi, bağımsız değişken türleri, dönüş türü, adı vb. gibi bildirimsel bilgileri toplamak için bu sınıftan yararlanabilirsiniz.
 • yapıcı: Bir yapıcının adı, erişim değiştiricisi ve bağımsız değişken türleri hakkında bildirime dayalı bilgiler toplamak için bu sınıftan yararlanabilirsiniz.
 • değiştirici: Belirli bir erişim değiştirici hakkında veri toplamak için bu sınıfı kullanabilirsiniz.

Sınıf java.lang.Class class öncelikle iki işleve hizmet eder:

 • Çalışma zamanında bir sınıfın bilgilerini almak için yöntemler sunar.
 • Bir sınıfın çalışma zamanı davranışını incelemek ve değiştirmek için yöntemler sağlar.

Java Reflection API’sini Programlama

Yansıma API’sini kullanmak basittir. Tek yapmanız gereken, incelemek istediğiniz nesneye bir referans almak ve ardından o nesne üzerinde yansıtıcı yöntemlerden birini çağırmaktır. Örneğin, aşağıdaki kod parçacığı, bir örnekteki tüm alanların adını ve türünü görüntüler:

Class obj = MyCustomClass.class;
for (Field field : obj.getDeclaredFields()) {
System.out.println(field.getName() + " " + field.getType());
}

Şimdi aşağıdaki iki sınıfı düşünün:

class Vehicle {
}
class Car extends Vehicle {
}

Sınıfın adını görüntülemek için aşağıdaki kod parçasını kullanabilirsiniz:

Car car = new Car();
Class obj = car.getClass();
String name = obj.getName();
System.out.println("Name: " + name);

Temel veya süper sınıfın adını görüntülemek için aşağıdaki kod parçacığını kullanabilirsiniz:

Class superClass = obj.getSuperclass();
System.out.println("Superclass: " + superClass.getName());

İşte referansınız için tam program:

import java.lang.Class;
import java.lang.reflect.*;
class Vehicle {
}
class Car extends Vehicle {
}
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  try {
   Car car = new Car();
   Class obj = car.getClass();
   String name = obj.getName();
   System.out.println("Name: " + name);
   Class superClass = obj.getSuperclass();
   System.out.println("Superclass: " + superClass.getName());
  }
  catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Önceki kodu çalıştırdığınızda, konsol penceresinde aşağıdaki metin görüntülenecektir:

Name: Car
Superclass: Vehicle

Java Reflection API’si Üzerine Son Düşünceler

Java Reflection API, çalışma zamanında nesnelerin yapısını incelemenize ve değiştirmenize izin veren bir kitaplıktır. Bu, dinamik proxy nesneleri oluşturma, nesneleri farklı biçimler arasında dönüştürme veya sınıflar ve yöntemler hakkında meta verileri alma gibi çeşitli görevler için yararlı olabilir.

Alanlara ve yöntemlere (hatta özel olanlara) erişmek ve ayrıca sınıf adı, karma kodu ve türü gibi diğer nesne özelliklerini incelemek için bu API’yi kullanabilirsiniz.

Bununla birlikte, bu API’nin en büyük dezavantajlarından biri, gerçek zamanlı olarak oldukça yavaş olabilmesidir. Bu nedenle, gerçek zamanlı uygulamalar veya yüksek trafikli web siteleri gibi performansa duyarlı alanlarda kullanım için pek uygun değildir.

Devamını oku Java programlama eğitimleri ve yazılım geliştirme kılavuzları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.