AgileOps’a Giriş | Developer.com

AgileOps Project Management

AgileOps, Çevik geliştirmeden en iyi parçaları alır ve operasyonlara uygular. Hızlı, esnek ve değişime duyarlı işlemler yapmanın bir yoludur. Paydaşlarınıza değer sunumunu optimize etmek için bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Bu proje yönetimi eğitiminde, AgileOps’u, neden önemli olduğunu, nasıl uygulanabileceğini, zorluklarını ve yazılım geliştirme ekiplerine sağladığı temel faydaları inceleyeceğiz.

Agile hakkında bilgi tazelemeye ihtiyacınız varsa, konuyla ilgili iki kılavuzumuza göz atabilirsiniz: Çevik Proje Yönetimi Nedir? ve Çevik Yazılım Geliştirmeye Giriş.

Çevik ve DevOps’un Hızlı Bir Özeti

Çevik, değişen gereksinimlere uyum sağlayabilen ve erken yayınlanabilen uygulamalar oluşturmaya yardımcı olmak için hızlı, verimli ve tutarlı bir şekilde değer sağlayan yöntemleri ve uygulamaları kapsar. Çevik metodoloji, değişen koşullar ve belirsizlikle başa çıkmadaki etkinliği sayesinde son zamanlarda muazzam bir canlanma gördü. harika bir rehberimiz var Başarılı Bir Çevik Organizasyon Oluşturma Stratejileri.

“DevOps” terimi, geliştirmeyi operasyonlarla birleştirme felsefesini ifade eder. DevOps, kararlılığı korurken yazılım uygulamalarını hızla geliştirme ve dağıtma ihtiyacından ortaya çıktı. Eğitmenimizden DevOps hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz: DevOps ve DevSecOps’a Giriş.

AgileOps nedir?

AgileOps, kuruluşların yazılım projelerini daha iyi yönetmesine ve teslim etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir dizi uygulama ve ilkedir. Diğer bir deyişle, AgileOps, Çevik ilkelerin ve uygulamaların Operasyonlara uygulanmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Hem Çevik hem de DevOps, yazılım geliştirmedeki belirsizlik ve değişen gereksinimlerle başa çıkmak söz konusu olduğunda muazzam faydalar sunduğundan, ikisinin birleştirilmesi son derece mantıklıdır.

AgileOps, bir organizasyonda Agile’ı uygulamaya yönelik bir dizi ilke ve uygulamadır. Her ikisi de birçok benzerliği paylaşsa da, Çevik ile aynı değildir. AgileOps, çevik geliştirme yöntemlerinin artan popülaritesine doğrudan yanıt olarak oluşturuldu. Aynı ilkelerin çoğunu ödünç alır, ancak bunları yalnızca yazılım geliştirme ekibi yerine tüm kuruluşa uygular.

AgileOps, işletmelerin daha çevik ve esnek olmaları için bir yol sağlayarak günümüzün hızla değişen dünyasında daha iyi rekabet etmelerini sağlar. AgileOps, kuruluşların pazar değişikliklerine hızlı ve verimli bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olabilir. Çevik geliştirme ilkelerini operasyon yönetimi ilkeleriyle birleştirerek işletmelerin müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve verimli bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır.

AgileOps’un Temel İlkeleri Nelerdir?

AgileOps’un temel ilkeleri şunlardır:

 • Yinelemeli ve artımlı geliştirme
 • Müşteri işbirliğine vurgu
 • Esneklik ve uyarlanabilirlik
 • Sürekli gelişme
 • Hızlı geri besleme döngüleri

AgileOps’un Faydaları Nelerdir?

AgileOps, kuruluşların değişime daha duyarlı olmasına yardımcı olan bir metodolojidir. Bunu, yazılım geliştirme işini hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanabilecek küçük, yönetilebilir parçalara bölerek yapar. Bu şekilde, geliştirici ekipleri, yazılımlarında neyin yanlış gittiğini değerlendirmek için bir projenin sonuna kadar beklemek yerine, ilerledikçe süreçlerini sürekli olarak uyarlayabilir ve iyileştirebilir.

İşte hızlı bir bakışta AgileOps’un bazı avantajları:

 • Pazardaki veya iş ortamındaki değişikliklere artan yanıt verme
 • Sorunlar ve sorunlar daha görünür hale gelir
 • Ekip üyeleri arasında olduğu kadar ekipler ve paydaşlar arasında daha iyi iletişim ve işbirliğini kucaklayan bir kültürü teşvik eder
 • İşin nasıl yapılacağı konusunda daha iyi esneklik sağlar
 • Geliştirilmiş müşteri memnuniyeti

AgileOps’ta Ürün Sahibinin Rolü Nedir?

Belirtildiği gibi, Agile metodolojisi ve DevOps uygulamalarının birleşimi olan AgileOps, teknoloji ekiplerinin değişime diğer ekiplerden daha hızlı ve daha verimli bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır. AgileOps’ta, Ürün sahibi yazılım geliştirme ekipleri ve operasyonlar arasında bir iletişim köprüsü görevi görür.

bu Ürün sahibi operasyonlardaki sorunları öğrenir ve bunları geliştirme yoluyla ele alınabilecek mühendislik sorunlarına dönüştürür. Bu, bu gruplar arasındaki çatışmayı azaltır ve verimliliği artırır.

AgileOps Yazılım Geliştiricileri İçin Neden Gerekli?

AgileOps, bir kuruluşun operasyonlarının verimliliğini düzenlemek ve iyileştirmek için kullanılabilecek bir metodolojidir. Bir kuruluşun pazardaki veya çevredeki değişikliklere daha iyi yanıt vermesine ve ürünlerinin, uygulamalarının veya hizmetlerinin kalitesini iyileştirmesine yardımcı olabilir.

AgileOps, yazılım geliştirme ve teslimatın doğasında var olan kaosu yönetmenize olanak tanır. Programcılar sürece düzen getirerek verimliliği artırabilir ve israfı azaltabilir. Ayrıca, ekibinizin her zaman en önemli görevler üzerinde çalışmasını sağlayarak değişime hızlı ve verimli bir şekilde uyum sağlamanıza olanak tanır.

AgileOps Nasıl Çalışır?

AgileOps aşağıdaki temel bileşenlerden oluşur:

 • Çevik Manifesto: Bu, temel Çevik geliştirme ilkeleri.
 • Kanban Yöntemi: Bu, ekiplerin çalışmalarını görselleştirmelerine ve iş akışlarını optimize etmelerine yardımcı olur. Hakkında daha fazla öğren kanban.
 • DevOps: Bu, kaliteli yazılımın zamanında yayınlanmasını sağlamak için geliştirme ve operasyon ekipleri arasında işbirliğine dayalı bir ilişkiyi teşvik eder.
 • Yalın Yazılım Geliştirme: Bu felsefenin amacı, yazılım geliştirme sürecindeki israfı ortadan kaldırmaktır.
 • Kısıtlar Teorisi: Bu, ekiplerin süreçlerindeki darboğazları belirlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olur.

AgileOps Nasıl Uygulanır?

AgileOps, sıralı olmayan şu adımlar izlenerek başarıyla uygulanabilir:

 • Çözmeye çalıştığınız sorunu veya yararlanmaya çalıştığınız fırsatı tanımlayın.
 • Sorunu çözmek veya fırsattan yararlanmak için gerekli beceri ve bilgiye sahip bir ekip oluşturun.
 • Neyin yanlış olduğuna veya neyin fırsat olduğuna karar verin, ardından onu çözmek için bir plan yapın. Çevik yazılım geliştirme ilkeleri, bu plana işleyebilmesi için uygulanmalıdır.
 • Planı uygulayın ve istenen sonuçları elde etmek için sürekli olarak değerlendirin ve gerektiği şekilde ayarlayın.

AgileOps’un Zorlukları Nelerdir?

AgileOps, yazılım geliştirmeye nispeten yeni bir yaklaşımdır ve gelenekselden çok farklı bir çalışma şeklidir. yazılım geliştirme metodolojileri. AgileOps’u uygulamak çok fazla değişiklik gerektirir ve herkes her zaman uyum sağlamaya istekli değildir.

AgileOps’tan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için iş sonuçlarınızı sürekli olarak test etmek ve ölçmek önemlidir. Her ekibin kendine özgü araçları, süreçleri ve prosedürleri vardır, bu nedenle herkesin aynı yönergeler altında çalışmasını sağlamak zor olabilir.

Yetersiz iletişim başka bir zorluktur. AgileOps tamamen işbirliği ve iletişim ile ilgili olduğundan, çeşitlilik nedeniyle tüm proje boyunca herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak kolay olmayabilir. Bu nedenle, başlangıçtan itibaren açık ve özlü bir iletişim planına sahip olmak önemlidir. Her ekip üyesi, hangi bilgilerin ne zaman iletilmesi gerektiğini bilmelidir.

Görünürlük eksikliği, AgileOps’ta başka bir zorluktur. Bunun nedeni, projelerin genellikle küçük parçalara ayrılması ve aynı anda projenin ilerlemesine ilişkin net bir genel bakış elde etmenin zor olabilmesidir. Bu nedenle, baştan itibaren net ölçümler ve raporlama prosedürleri oluşturmak çok önemlidir. Bu, projeye dahil olan herkesin projenin ilerleyişini net bir şekilde anlamasını ve iyileştirilmesi gereken alanları hızlı bir şekilde belirleyebilmesini sağlamaya yardımcı olacaktır.

AgileOps ile ilgili diğer bir yaygın zorluk, belirsiz roller ve sorumluluklardır. Ekip üyeleri kimin neyden sorumlu olduğunu bulmaya çalışırken kafa karışıklığı ve hayal kırıklığı olabilir. Bu nedenle, daha sonra herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için projenin başında net rol ve sorumluluklar belirlemelisiniz.

AgileOps ve Yazılım Geliştirme Üzerine Son Düşünceler

AgileOps, kuruluşların verimliliklerini ve değişime yanıt verme hızlarını iyileştirmelerine yardımcı olabilecek güçlü bir metodolojidir. AgileOps’un zorlukları yoktur, ancak faydaları onlardan çok daha ağır basar. AgileOps metodolojisi tüm kuruluşlar için uygun olmasa da, kuruluşunuzun çevikliğini iyileştirmenin bir yolunu arıyorsanız, AgileOps dikkate değerdir.

Proje yöneticisi olarak kariyer yapmakla ilgileniyor musunuz veya proje yönetimi hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz? gösteren harika bir makalemiz var. En İyi 5 Proje Yönetimi Sertifikası.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.